Leptin – ger mättnad och ökar förbränningen

På 90-talet upptäckte man att fettcellerna (speciellt underhudsfettet) utsöndrade hormonet leptin. Ju mer fett vi har desto mer leptin utsöndras i blodet. Leptinet informerar hjärnan om hur stora fettdepåerna är så att aptiten regleras. Höga leptinnivåer ger långsiktig mättnad och fördröjer intaget av mat. Låga leptinnivåer gör oss hungriga mellan måltiderna. Leptinet ökar även mängden frikopplingsprotein som har till uppgift att öka fettcellernas och muskelcellernas förbränning. Man kan säga att fettet och musklerna börjar ”elda för kråkorna” när frikopplingsproteinet ökar.

Det finns artificiella metoder för att skapa ökad förbränning via frikopplingsprotein (tillskottet TTA, Tetradecylthioaceticacid) som både Olle och Jenny har testat några gånger med viss framgång. Det finns även bevis för att leptin stimulerar apoptosis (programmerad celldöd) i fettvävnaden, vilket skulle betyda att fettcellerna minskar i antal vilket gör det svårare att gå upp i vikt.

Leptin – mirakelhormonet

Upptäckten av leptin skedde via en mutation hos möss. En stam med möss hade en gendefekt vilket ledde till att mössen åt ohejdat och blev gravt överviktiga. Detta sker både i avsaknad av leptin och i avsaknad av leptinreceptorer i hjärnan. När forskarna gav dessa möss leptin började de äta normalt och gick ner sin övervikt.

Normal mus till höger bredvid en kraftigt överviktig mus som ständigt äter till vänster. Den stora musen har en genetisk defekt som gör att den antingen helt saknar hormonet leptin eller så har den fullt med leptin i blodet men saknar leptinreceptorer i hjärnan.

Detta ledde till stor uppståndelse, eftersom man trodde att man hade funnit lösningen på mänsklighetens problem med fetma. Nu skulle man kunna ge leptintillskott till alla feta. Det visade sig dock att de allra flesta överviktiga inte alls saknar leptin. Tvärtom hade de flesta feta personerna förhöjda nivåer av leptin precis som man skulle kunnat tro eftersom de har mycket fett. Leptinnivåerna var i korrelation med fettmängden, ju mer fett desto mer leptin.

Leptinresistens

Trots fungerande receptorer för leptin i hjärnan och höga halter av leptin i blodet kunde man utveckla leptinresistens. Leptinresistens är något som alla överviktiga antas ha213. Fettcellerna signalerar via leptinet “det finns gott om energi!“ men hjärnan tar inte emot informationen från leptinet vilket betyder att den tror att det inte finns något fett alls på kroppen. Hjärnan tolkar detta som svält och börjar ransonera energin och öka hungerkänslorna. Man känner sig trött, seg och mycket hungrig. Vägen ur leptinresistens är samma som för insulinresistens; gå ner i vikt. Man har även funnit att smaklig mat tillfälligt stänger av signalerna från leptin in till hjärnan. Det blir en tillfällig leptinresistens. Läs mer i ”Smaken som blockerar mättnadssignalerna” sid 280.

Kroppen hamnar i ett ohälsosamt moment 22 av leptinresistens där kroppen reagerar som på svält av mer övervikt.

Leptindieten – bli av med leptinresistens

Leptindieten är skapad av Byron Richards 214. och består av fem enkla regler för att bli av med leptinresistens. Förutom maten så fokuserar leptindieten även på hur och när du äter. Mycket av tipsen i leptindieten finns även i SCD (läs mer utförligt om leptindieten i appendix).

De fem reglerna för leptindieten är:

• Ät inget efter middagen (kvällsmålet)

• Ät endast tre måltider om dagen.

• Ät inte för stora måltider.

• Ät protein till frukost.

• Dra ner på mängden kolhydrater

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *