BodyMetrix fettmätning

BodyMetrix mäter fett med hjälp av ultraljud. Det är en handhållen ultraljudsscanner som skickar in högfrekvent ljud i kroppen, fångar in reflekterat ljud och visar upp det som ett diagram och bild på datorn.

BodyMetrix använder ultraljudsteknik och kan visa fett och muskellager ner till 6 centimeters djup. Vi har använt oss av den för att mäta fettprocenten varje lördag morgon.

Ett diagram från en ultraljudsmätning. Första toppen markerar övergången mellan fett och bindväv/muskel vilket betyder att fettlagret är 7,8 mm tjockt. Man kan också enkelt mäta tjockleken på olika muskler.

Med BodyMetrix kan man mäta den verkliga tjockleken på underhudsfettet vid varje mätpunkt.56 Genom att räkna ihop fler mätpunkter på kroppen gör tillhörande programvara en skattning av kroppens fettprocent. Programmet sparar dina mätningar så att du kan gå tillbaka och se tidigare mätresultat. Både kaliper och ultraljudsmätning mäter endast ditt underhudsfett så om du har mycket bukfett57 så kommer du kanske få en något mindre fettprocent än vad du i verkligheten har (se mätning av bukfett längre fram).

Hur fungerar BodyMetrix?

Till skillnad från de ultraljudscanners som används för fosterdiagnostik så är detta en ultraljudsscanner som jobbar i A- mod, det vill säga den ger en endimensionell bild, precis som ett ekolod. När ultraljudet skickas in i kroppen reflekteras det vid olika vävnadsgränser mellan fett/muskel och muskel/ben. Tiden det tar för ljudet att komma tillbaka till scannern är grunden för beräkningen.

Med BodyMetrix kan du mäta den verkliga tjockleken på underhudsfettet vid varje mätpunkt. Genom att kombinera flera mätpunkter på kroppen, kan du få en bra skattning av kroppens fettprocent på samma sätt som med kalipermätning.

Ultraljudsmätning med BodyMetrix kräver inte lika mycket vana som kalipermätning. Du behöver bara hålla mätaren mot huden och läsa av värdet på datorn. Men du måste fortfarande mäta på rätt ställe, vilket kan vara svårt om du mäter på magen där underhudsfettets tjocklek varierar mycket.

BodyMetrix-mätning ger en profilkurva som visar den reflekterade signalen från instrumentet till vänster. På bilden visar den första reflektionen övergången från fett till muskel, den andra svagare reflektionen är bindvävstrukturer i muskeln och den sista reflektionen är övergången från muskel och ben.

Du kan även dra scannern över en kroppsdel för att få en bild. Då kan du se både hur fettet varierar i tjocklek och enskilda musklers tjocklek. Det krävs dock viss kunskap i anatomi för att förstå bilderna, men man har stor nytta av magnetröntgenbilder och skiktbilder som finns fritt tillgängliga på nätet.

Detta är en bild på Olles mage i tvärsnitt strax ovanför naveln. Scanning från höft till höft, två cm ovanför naveln. Övre kanten av bilden är utsidan av magen. I mitten ser du den raka bukmuskeln som ligger under ca. 5-8 mm fett. Vid sidan ser vi de sneda bukmusklerna som ser ut som tre vingar.

Den programvara som följer med BodyMetrix systemet gör det möjligt att följa upp både vikt, fettprocent och enskilda mätpunkter. Jenny mäter kontinuerligt biceps, triceps, mage och lår. Här är hennes kurva.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *