Mjölkprodukter och insulin

Jag är fortfarande konfunderad över att man inte ska äta mjölkprodukter, men att Keso verkar fungera bra på deieten. Jag hittade en avhandling om vassleproteinets insulinstimlerande effekt i ”Insulinogenic Effects of Milk- and Other Dietary Proteins, Mechanisms and metabolic implications”: Sammanfattningsvis kan det konstateras att det höga insulinsvar som ses efter mjölkprodukter främst är relaterat till vasslefraktionen.… Läs mer...