Tidningsartikel i ”Må Bra”

              Må Bra Tidningen ”Må Bra”har ett julnummer ute nu där jag är med. Rubriken ”Fem regler fick Att leva ett smalt liv, friskt liv handlar om att göra sitt bästa under förutsättningarna och försöka förstå vad det är som gör att man misslyckas och lyckas istället för att bli modfälld och ge upp.… Läs mer...